Marc Gielis Bestel

Onroerend goed en successieplanning

1 uur 59,00 €
Marc Gielis heeft met zijn licentiaat Handelwetenschappen, graduaat Fiscale Wetgeving en graduaat Bedrijfsadministratie een ruime opleidingsbasis genoten. Hij is adviseur financiële planning en belastingconsulent bij accountantskantoor Decupere & Partners. Voorheen werkte hij een 20-tal jaar bij Bank J. Van Breda & C° als expert in fiscaal en patrimoniaal advies. Hij begeleidt dagdagelijks zelfstandige ondernemers bij het optimaliseren van hun fiscale situatie. Marc is gastdocent aan diverse opleidingsinstituten, auteur van menig fiscaal artikel en enkele boeken en een gewaardeerd spreker op seminaries.

Terug naar overzicht

Weet u aan welke voorwaarden een onroerend goed moet voldoen om verlaagde schenkbelasting te kunnen genieten? Wist u dat de Inbreng van onroerend goed in een vennootschap gevolgd door schenking aandelen van de vennootschap, een behoorlijke besparing kan opleveren?

Een onroerend goed heeft een aanzienlijk aankoopwaarde en de marktwaarde stijgt momenteel jaarlijks met ongeveer 5%. Het bedrag aan verschuldigde erfrechten kan dus behoorlijk oplopen. Bovendien wordt deze belasting doorgaans moeilijk verteerd, gezien het feit dat zij een taxatie vertegenwoordigt van reeds eerder belaste inkomsten. In deze sessie bespreekt Marc Gielis de mogelijkheden tot successieplanning in Vlaanderen van nieuw of bestaand onroerend goed dat toebehoort aan natuurlijke personen of aan een vennootschap.

Komen onder meer aan bod: de heffingsbevoegdheid, de tarieven voor erfbelasting, de regeling voor de gezinswoning, vastgoed in de vennootschap, de schenkingstarieven, het schenken van aandelen, de creatie van een onverdeeldheid, het fictieartikel inzake gesplitste aankoop, de huwelijksvermogensstelsels en hun invloed op successierechten, het verblijvingsbeding, het verwerpen van de nalatenschap, de doorgeefschenking en de successieregeling voor buitenlands onroerend goed.

In deze sessie verneemt u hoe men de successierechten op onroerend goed in Vlaanderen kan optimaliseren.

Inhoud van deze opleiding

1 Inleiding
2 Planning van nieuwe vastgoedprojecten
3 Planning van bestaande vastgoedprojecten
4 Planning van bestaande vastgoedprojecten (vervolg)
5 Besluit