Marc Gielis Bestel

Vermogen onttrekken aan de vennootschap: managementvennootschap

1 uur 59,00 €
Marc Gielis heeft met zijn licentiaat Handelwetenschappen, graduaat Fiscale Wetgeving en graduaat Bedrijfsadministratie een ruime opleidingsbasis genoten. Hij is adviseur financiële planning en belastingconsulent bij accountantskantoor Decupere & Partners. Voorheen werkte hij een 20-tal jaar bij Bank J. Van Breda & C° als expert in fiscaal en patrimoniaal advies. Hij begeleidt dagdagelijks zelfstandige ondernemers bij het optimaliseren van hun fiscale situatie. Marc is gastdocent aan diverse opleidingsinstituten, auteur van menig fiscaal artikel en enkele boeken en een gewaardeerd spreker op seminaries.

Terug naar overzicht

Weet u of de managementvennootschap een interessant vehikel is om winsten te verplaatsen, vermogen te onttrekken? Biedt de managementvennootschap fiscale voordelen? En met welke aandachtspunten dient men rekening te houden om de werking van de managementvennootschap succesvol te maken?

In deel 10 (1 uur) van de 14-delige reeks rond "Vermogen onttrekken aan de vennootschap" bespreekt Marc Gielis hoe een managementvennootschap een middel kan vormen om fiscaalvriendelijk gelden te onttrekken aan een vennootschap.

Komen onder meer aan bod: het begrip managementvennootschap, aandelenoverdracht, fiscale optimalisatie, de inbreng van een onroerend goed, successieplanning, het gebruik van de managementvennootschap voor bezoldiging, de aandachtspunten voor transferten tussen exploitatie- en managementvennootschap, het artikel 49 WIB92, het abnormaal en goedgunstig voordeel, de antimisbruikbepaling, de kmo-definitie, de impact van al dan niet kmo zijn en onverwachte gevolgen van de managementvennootschap.

Kortom: na het volgen van deze sessie bent u op de hoogte van de mogelijkheden die een managementvennootschap biedt in het kader van vermogensonttrekking.

Inhoud van deze opleiding

1 Inleiding
2 Fiscale issues bij de vennootschap: art. 49 WIB92
3 Fiscale issues: overige
4 De kmo-vennootschap
5 Vragen