Marc Gielis Bestel

Vermogen onttrekken aan de vennootschap: rekening-courant

1 uur 59,00 €
Marc Gielis heeft met zijn licentiaat Handelwetenschappen, graduaat Fiscale Wetgeving en graduaat Bedrijfsadministratie een ruime opleidingsbasis genoten. Hij is adviseur financiële planning en belastingconsulent bij accountantskantoor Decupere & Partners. Voorheen werkte hij een 20-tal jaar bij Bank J. Van Breda & C° als expert in fiscaal en patrimoniaal advies. Hij begeleidt dagdagelijks zelfstandige ondernemers bij het optimaliseren van hun fiscale situatie. Marc is gastdocent aan diverse opleidingsinstituten, auteur van menig fiscaal artikel en enkele boeken en een gewaardeerd spreker op seminaries.

Terug naar overzicht

Weet u waarom een vennotschap ervoor zou kiezen om geld te lenen bij haar bestuurder of aandeelhouders in plaats van bij een financiële instelling? Weet u of een combinatie van een renteloos en een rentegevend voorshcot door de bestuurder aan haar vennootschap mogelijk is? Is de tussenkomst van een managementvennootschap een oplossing voor herkwalificatie? En waarom zou een bestuurder of aandeelhouder ervoor kiezen om geld te lenen bij zijn/haar vennootschap i.p.v. op de financiële markt?

In deel 7 (1 uur) van de 14-delige reeks rond "Vermogen onttrekken aan de vennootschap" bespreekt Marc Gielis het gebruik van de rekening courant door de bestuurder, aandeelhouder en eventueel hun partners of kinderen. De rekening courant actief staat voor een vordering van de vennootschap t.o.v. de bestuurder of zaakvoerder (of voorvermelden). De rekening courant pasief staat voor een schuld van de vennootschap aan voorvermelde personen. Beide situaties worden doorgelicht in het kader van motvatie, wettelijke bepalingen en beperkingen, vermogensontrekking, financiele en fiscale voordelen en consequenties.

Komen onder meer aan bod:
De rekening courant passief: motivatie, de marktconforme rente, de begrenzing van het bedrag, vermogensonttrekking, de combinatie van retegevend en renteloos voorschot en de tussenkomst van de managementvennootschap
De rekening courant actief: motivatie, de intrestvoet, de fiscale behandeling, de intrestberekening, de eventuele vermelding van intrest in de aangifte personenbelasting en de strafbepaling i.h.k.v. bedrieglijk opzet.

Kortom, na het volgen van deze opleiding weet u hoe lucratief de werking van de rekening courant is in het kader van vermogensonttrekking en waar u rekening mee dient te houden om de wettelijke voorschriften te respectteren.

Inhoud van deze opleiding

1 Rekening-courant passief
2 Rekening-courant actief
3 Vragen