Marian Dewaersegger Bestel

Het telewerk

2 uur 99,00 €
Marian Dewaersegger is vennoot bij advocatenkantoor Sotra en lid van de Brusselse Balie. Zij specialiseert zich reeds meer dan 12 jaar in het sociaal recht. Zij adviseert, binnen dit domein, grote en middelgrote bedrijven, alsook verschillende publieke actoren. Ze beschikt over een uitzonderlijke expertise binnen het arbeidsrecht, toegepast op de overheidssector en overheidsinstellingen. Marian heeft een uitgebreide pleitervaring voor de rechtbanken en is regelmatig spreker op conferenties en seminaries over het arbeidsrecht.

Terug naar overzicht

Telewerk is één van de maatregelen die door de overheid wordt opgelegd bij het bestrijden van de pandemie. Thuiswerk zal na de coronacrisis wellicht sterker aanwezig biljven dan voordien het geval was. In dit seminarie worden de arbeidsrechtelijke, fiscale en sociale zekerheidsaspecten uitvoerig toegelicht. Daarnaast komt ook de praktische aanpak aan bod, alsook de aspecten inzake personeelsbeleid en welzijn op het werk.
Na het volgen van deze opleiding kunt u voor uw kantoor en/of klanten telewerk op een juridisch en fiscaal correcte manier organiseren.

Komen onder meer aan bod: de relevante juridische bronnen inzake telewerk, de CAO nr. 85, de Wet Peeters, de vormen van telewerk, definitie en kenmerken van structureel thuiswerk, definitie en kenmerken van occasioneel thuiswerk, de huisarbeider, de invoering van structureel thuiswerk, de schriftelijke overeenkomst bij invoering, de informatieplicht, de invoering van occasioneel telewerk, het vastleggen van een algemeen kader voor occasioneel telewerk, werklast en arbeidstijd, welzijn en veiligheid, de uitrusting van de telewerker, de bescherming van gegevens, de arbeidsongevallenverzekering, de bureauvergoeding, de vrijstelling van belasting en RSZ ervan, de forfaitaire toekenning, kosten voor materiaal, het verplichte telewerk n.a.v. covid-19, implicaties voor het wettelijk telewerk kader, al dan niet verplichting tot tussenkomst in de kosten, de locatie van het telewerk, internationale tewerkstelling, recht op overloon of inhaalrust, controle van de telewerker, de praktische aanpak van telewerk aan de hand van een voorbeeld, de opportuniteiten en uitdagingen van telewerk, segmenteerders versus integreerders, introversie versus extraversie en de relatie tussen digitale samenwerkingstools en efficiëntie.

Dit seminarie wordt gegeven door 3 experten in hun respectievelijke domeinen:

Marian Dewaersegger is vennoot bij advocatenkantoor Sotra en lid van de Brusselse Balie. Zij specialiseert zich reeds meer dan 12 jaar in het sociaal recht. Zij adviseert, binnen dit domein, grote en middelgrote bedrijven, alsook verschillende publieke actoren. Ze beschikt over een uitzonderlijke expertise binnen het arbeidsrecht, toegepast op de overheidssector en overheidsinstellingen. Marian heeft een uitgebreide pleitervaring voor de rechtbanken en is regelmatig spreker op conferenties en seminaries over het arbeidsrecht.

Dirk Durivet is sinds 1987 sociaal adviseur bij Liantis. Hij geeft al meer dan 20 jaar training & opleiding en toont hoe u praktisch tewerk gaat.

Bernd Carette is product manager bij Liantis. Met een doctoraat in HR Management en organisatiepsychologie (UGent/Singapore Management University) en brede consultingervaring (Deloitte, KPMG), situeert zijn expertise zich in de domeinen van organisatieontwikkeling, HR transformaties, motivatie en leiderschap.

Inhoud van deze opleiding

1 Wettelijk kader en vormen van telewerk
2 De invoering van telewerk
3 De uitvoering van telewerk
4 De onkostenvergoedingen
5 Telewerk & covid-19
6 Veelgestelde vragen
7 Praktische aanpak en voorbeelddocumenten
8 Psychosociale aspecten van telewerk