Marian Dewaersegger

Ontslag in coronatijden


Marian Dewaersegger is vennoot bij advocatenkantoor Sotra en lid van de Brusselse Balie. Zij specialiseert zich reeds meer dan 12 jaar in het sociaal recht. Zij adviseert, binnen dit domein, grote en middelgrote bedrijven, alsook verschillende publieke actoren. Ze beschikt over een uitzonderlijke expertise binnen het arbeidsrecht, toegepast op de overheidssector en overheidsinstellingen. Marian heeft een uitgebreide pleitervaring voor de rechtbanken en is regelmatig spreker op conferenties en seminaries over het arbeidsrecht.

Terug naar overzicht

In dit seminarie (3 uur) bespreekt Marian Dewaersegger het ontslag van personeel naar aanleiding van de Covid-pandemie. Vooreest worden de algemene regels inzake ontslag uiteengezet. Vervolgens worden het ontslag tijdens een tijdelijke werkloosheid en het collectief ontslag naar aanleiding van een herstructurering binnen de onderneming uitvoerig toegelicht. Tot slot worden nog een aantal alternatieven overlopen om het personeelsbestand af te bouwen.

Komen onder meer aan bod: verbreking met directe ingang, de opzegtermijn, de opzegvergoeding, de ontslagmotivering, het ontslag tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid, het collectief ontslag ( algemeen, de vergoeding,, de informatie- en consultatieverplichting, het activerend beleid, de duurtijd, bijzondere aandachtspunten), het vrijwillig vertrek, de vereenvoudigde tijdelijke werkloosheid Covid-19, de tijdelijke werkloosheid, de corona-tijdskrediet landingsbaan, het corona-tijdskrediet en de tijdelijke arbeidsduurvermindering.

Kortom: deze opleiding geeft u een overzicht van de algemene principes van het ontslagrecht en bespreekt vervolgens de mogelijkheden om het personeelsbestand te verminderen naar aanleiding van de Covid-crisis.