Nathalie Labeeuw Bestel

Het vernieuwde erfrecht onder de loep

3 uur 139,00 €
Nathalie Labeeuw is licentiaat in de rechten en master in het notariaat. Ze is sinds 2009 partner bij advocatenkantoor Cazimir en verbonden aan de balie van Brussel. Meester Labeeuw is gespecialiseerd in successieplanning, familiaal vermogensrecht en internationaal privaatrecht. Zij adviseert hierbij over de overdracht van familiale ondernemingen en werkt vermogensplanningen uit bij cliënten met een complexe gezinssituatie, al dan niet met een internationaal karakter. Ze is auteur van menig publicatie en een gewaardeerd spreker binnen haar vakgebied. Terug naar overzicht

Weet u welke zaken er veranderen door de grondige hervorming van het erfrecht? Weet u welke impact deze veranderingen hebben op de nalatenschap en haar erfgenamen? Wat met bestaande planningen waarbij de schenker/erflater overlijdt na de inwerkingtreding van de nieuwe wet (1/9/2018)? Bestaat hier een mogelijkheid om onder het oude erfrecht te blijven ressorteren en wat dient daarvoor te gebeuren?

Vanaf 1 september 2018 ondergaat het Belgisch erfrecht een grondige hervorming. Hierbij worden een aantal beginselen die sinds 1804 bestaan, gewijzigd of geschrapt. In deze opleiding bespreekt Nathalie Labeeuw uitvoerig de wijzigingen die het erfrecht zal ondergaan: wijzigingen met betrekking tot de erfrechtelijke reserve, de inbreng van giften, de verdeling en de ruimere mogelijkheid tot overeenkomsten over niet-opengevallen natenschappen. Tot slot wordt de overgangsregeling beproken.

Komen onder meer aan bod: de afschaffing van de ascendentenreserve, de wijziging beschikbaar deel voor de kinderen en het reservatair deel voor de langstlevende echtgenoot (LLE), de mogelijkheid tot onterving van de LLE, de waardering van de schenking en de inkortingsvordering, de samenstelling van de fictieve massa, de aanrekening van giften, de werkwijze bij inkorting, de inbreng van giften, de generatiesprong, de uitbreiding van de mogelijkheid tot erfovereenkomst (globale en punctuele) en het tijdstip van toepassing van de nieuwe wetgeving.

Kortom, deze opleiding is een onmisbaar instrument voor iedereen die op de een of andere manier met erfrecht geconfronteerd wordt.

Inhoud van deze opleiding

1 Aanleiding tot hervorming van het erfrecht
2 De erfrechtelijke reserve I
3 De erfrechtelijke reserve II
4 De erfrechtelijke reserve III
5 De inbreng van giften
6 De verdeling
7 Erfovereenkomsten
8 De overgangsregeling