Olivier Sustronck Bestel

GDPR en internet

1 uur 59,00 €
Terug naar overzicht

Weet u aan welke voorwaarden een toestemming tot gebruik van persoonsgegevens moet voldoen? Wat is het opt-in en opt-out principe en wanneer zijn deze van toepassing? Weet u of u als onderneming vrij nieuwsbrieven mag vesrsturen? Weet u waarop u dient te letten bij het plaatsen van foto's op uw website of in uw nieuwsbrief? Weet u of er steeds toestemming nodig is bij het gebruik van cookies? En hoe ziet een degelijke privacy policy eruit?

Indien u als onderneming aan online marketing doet, moet u rekening houden met enkele verplichtingen in het kader van de GDPR - de bescherming van persoonsgegevens. In dit seminarie (1u) bespreekt Olivier Süstronck de diverse aspecten van direct marketing: hoe u uw website aanpast aan de GDPR-richtlijn, hoe u dient om te gaan met cookies op uw website, hoe u correct nieuwsbrieven en e-mails verstuurt en hoe u GDPR-veilig online advertenties kan plaatsen.

Komen onder meer aan bod: de verwerkingsgronden van persoonsgegevens, de informatieverplichting aan de betrokkenen, het opt-in en opt-out principe bij e-mail marketing, de diverse regels voor nieuwsbrieven in funcie van hun doelpubliek, het aankopen van mailinglijsten, het portretrecht en het auteursrecht op foto's, het plaatsen van foto's op social media kanalen, embedding, het gebruik van checkboxen, de privacy policy, het gebrruik van cookies en de nodige toestemming hiervoor, de cookie policy, verplichtingen voor online advertenties afhankelijk van de manier van adverteren, de doorgifte van persoonsgegevens en het gebruik van een analytics tool.

Kortom, dit seminarie is aanbevolen voor elke onderneming die online in het kader van marketing een website heeft, e-mails of nieuwsbrieven vestuurt, advertenties plaatst of cookies gebruikt.

Inhoud van deze opleiding

1 Inleiding
2 Verwerkingsgrond
3 Informatieverplichting
4 E-mail marketing
5 Gebruik van foto's
6 Uw website: GDPR conform?
7 Cookies
8 Online advertenties
9 Doorgifte van persoonsgegevens
10 Vragen