Olivier Sustronck Bestel

GDPR voor accountants

1 uur 59,00 €
Terug naar overzicht

Een GDPR-beleid voeren als cijferberoeper, wat houdt dit precies in? Welke gegevens moeten er worden geëvalueerd? Welke documenten dient u verplicht op te maken en bij te houden i.v.m. de GDPR? Hoe lang mogen gegevens precies worden bewaard? Hoe kan men voldoen aan de informatieplicht? Wat zijn de regels voor het plaatsen van cookies op uw website? Hoe dient u om te gaan met de vraag van een betrokkene om zijn persoonsgegevens te wissen? Wat kan er gebeuren als de GBA inbreuken vaststelt inzake de GDPR op uw website?

In deze Teleseminar (1u) bespreekt Olivier Sustronck de GDPR-wetgeving in het kader van de cijferberoepen. Vooreeerst wordt het belang van de GDPR besproken hoe u daar als accountant dient mee om te gaan binnen uw kantoor. Vervolgens wordt er toegelicht welke documenten hiervoor moeten opgemaakt worden en tot slot wordt overlopen waar u als accountant moet op letten zodat uw kantoor voldoet aan de GDPR-verplichtingen.

Komen onder meer aan bod: het belang van de GDPR, de GDPR-veerplichtingen van de accountant, de informatieplicht, de doorgifte van persoonsgegevens, de verplichtingen bij het gebruik van cookies, hoe om te gaan met verzoeken van de betrokkenen, de rechten van betrokkenen, wat te doen bij een datalek en de functie van de gegevensbeschermingsautoriteit.

Kortom, deze opleiding schets aan welke verplichtingen u als cijferberoeper moet voldaan om in orde te zijn met de GDPR-wetgeving.

Inhoud van deze opleiding

1 Belang van de GDPR
2 Wat verwacht de GDPR van de accountant?
3 Voldoen aan de informatieplicht
4 Doorgifte van persoonsgegevens
5 Verplichtingen bij het gebruik van cookies
6 Hoe omgaan met verzoeken van een betrokkene
7 Wat te doen bij een datalek?
8 De gegevensbeschermingsautoriteit
9 Vragen