Pieter Van Aerschot Bestel

Algemene voorwaarden

1 uur 59,00 €
Pieter Van Aerschot is advocaat-vennoot bij advocatenkantoor Mr. Franklin. Hij is specialist in intellectuele rechten, privacy- en insolventierecht. Hij begeleidt start-ups en als gecertificeerd Data Protection Officer begeleidt hij ook ondernemingen bij de GDPR-implementatie. Hij wordt regelmatig door de rechtbank aangesteld als curator, vereffenaar, voorlopig bewindvoerder van ondernemingen en geeft in zijn vakdomeinen lezingen voor ondernemers, cijferberoepers, advocaten en magistraten. Terug naar overzicht

Weet u wat het nut is van algemene voorwaarden? Weet u aan welke voorwaarden deze algemene voorwaarden moeten voldoen? Weet u welke algemene voorwaarden er gelden indien beide contractspartijen algemene voorwaarden hebben opgesteld? Kan een contractpartij eenzijdig de algemene voorwaarden aanpassen zonder dat de tegenpartij inspraak heeft?

In deze Teleseminar (1u) bespreekt Pieter Van Aerschot het thema "algemene voorwaarden". Na een inleiding, wordt het toepassingsgebied van de algemene voorwaarden besproken, de algemene voorwaarden van de contractspartij, eenzijdige wijzigingen en de inhoudelijke bepalingen - specifieke clausules. De spreker eindigt met een korte conclusie.

Komen onder meer aan bod: het begrip en kennisname van algemene voorwaarden, de beschikbaarheid, de zichtbaarheid, de begrijpelijkheid, de aanvaarding, online-overeenkomsten, de battle of the forms, de eenzijdige wijziging van algemene voorwaarden, de interpretatieclausule, bestelling-aanvaarding, de leveringstermijn, prijs en betaling, het eigendomsvoorbehoud, de aansprakelijkheid, overmacht, ontbinding, intellectuele eigendom, bevoegheid en toepasselijk recht en het privacy beleid.

Kortom, in deze uiteenzetting krijgt u heel wat tips & tricks om uw algemene voorwaarden te optimaliseren.

Inhoud van deze opleiding

1 Inleiding
2 Kennisname algemene voorwaarden
3 Battle of the forms
4 Eenzijdige wijziging
5 Specifieke clausules I
6 Specifieke clausules II
7 Vragen