Pieter Van Aerschot

Faillissement in coronatijden


Pieter Van Aerschot is advocaat met specialisatie in intellectuele eigendom, privacy- en insolventierecht. In 2008 startte hij als advocaat met de focus op het ruime ondernemingsrecht (commercieel, vennootschapsrecht, contracten) en is zowel actief in juridische adviesverlening als begeleiding bij gerechtelijke procedures voor ondernemingen.

Pieter Van Aerschot is advocaat-vennoot bij advocatenkantoor Mr. Franklin. Hij is specialist in intellectuele rechten, privacy- en insolventierecht. Hij begeleidt start-ups en als gecertificeerd Data Protection Officer begeleidt hij ook ondernemingen bij de GDPR-implementatie. Hij wordt regelmatig door de rechtbank aangesteld als curator, vereffenaar, voorlopig bewindvoerder van ondernemingen en geeft in zijn vakdomeinen lezingen voor ondernemers, cijferberoepers, advocaten en magistraten.
Terug naar overzicht

Welke ondernemingen kunnen failliet verklaard worden? Welke rol speelt de cijferberoeper bij de faillissementsaanvraag en doorheen de faillissementsprocedure? Lopen bestuurders voortaan meer risico op aansprakelijkheidsvorderingen indien hun onderneming failliet verklaard wordt? En worden de faillissementsvoorwaarden anders geïnterpreteerd in coronatijden?

Door covid-19 dreigt voor heel wat ondernemers een nakend faillissement. Aan de cijferberoeper werd een belangrijke rol toebedeeld, zowel in de voorbereidende fase als bij de effectieve begeleiding van het faillissement. Vanuit zijn ervaring als curator bespreekt meester Van Aerschot wat de cijferberoeper kan doen voor klanten voor wie een faillissement dreigt. Na een inleiding over de faillissementscijfers en de historiek van de faillissementswet, staat de spreker stil bij het verruimd toepassingsgebied van de faillissementswet en alternatieven voor het faillissement. Daarna komt de impact van corona op specifieke topics aan bod, alsook het moratorium. Tot slot worden de verschillende aansprakelijkheidsgronden besproken.

Het seminarie bespreekt onder meer: betalingsachterstanden bij Belgische bedrijven, het aantal faillissementen in 2020, de historiek van de faillissementswet, het begrip onderneming als personeel toepassingsgebied, faillissement van organisaties zonder rechtspersoonlijkheid, de actieve rol van de rechter, het faillissement van zaakvoerders, collectieve schuldenregeling als alternatief, voorlopige maatregelen, de figuur van de ondernemingsbemiddelaar, het tijdstip van aangifte van staking van betaling in het licht van corona, de gevolgen van de faillietverklaring, de kwijtschelding van restschulden bij natuurlijke personen, de kwijtschelding voor echtgenoot of wettelijk samenwonenden, de vereffening als alternatief, de maatregelen uit het moratorium, beschermingsmechanisme voor schuldeisers, de aansprakelijkheid voor kennelijk grove fout, voor sociale en fiscale schulden, aansprakelijkheid voor wrongful trading, de alarmbelprocedure, de aansprakelijkheid wegens schending van de liquiditeitstest, de oprichtersaansprakelijkheid en andere aansprakelijkheidsgronden.

Kortom, dit seminarie bespreekt wat u als cijferberoeper kan doen voor uw klanten voor wie het faillissement dreigt en wat uw rechten en plichten hierin zijn.