Pieter Van Aerschot Bestel

Faillissementsrecht

2 uur 99,00 €
Pieter Van Aerschot is advocaat-vennoot bij advocatenkantoor Mr. Franklin. Hij is specialist in intellectuele rechten, privacy- en insolventierecht. Hij begeleidt start-ups en als gecertificeerd Data Protection Officer begeleidt hij ook ondernemingen bij de GDPR-implementatie. Hij wordt regelmatig door de rechtbank aangesteld als curator, vereffenaar, voorlopig bewindvoerder van ondernemingen en geeft in zijn vakdomeinen lezingen voor ondernemers, cijferberoepers, advocaten en magistraten. Terug naar overzicht

Weet u wie er een faillissement kan aanvragen, m.a.w. wat is het criterium? Kan een accountant, een bestuurder natuurlijke persoon of een vakbond bijvoorbeeld een faillissement aanvragen? Weet u welke rechtbank er bevoegd is om het faillissement te voeren? Wie zal nog gebruik maken van een collectieve schuldenregeling? Kan een vennootschap in vereffening nog failliet gaan? Weet u wanneer er sprake is van een duurzame staking van betaling? Wanneer is een bedrijf opgehouden te betalen? Weet u wanneer men zal proberen om de schulden van de vennootschap te vorderen bij de bestuurders? En in welke mate kan men u als boekhouder-accountant verantwoordelijk stellen voor de faling van u klant? Kan u zich daar tegen wapenen?

In deze Teleseminar (2u) bespreekt Pieter Van Aerschot de actualiteiten rond het faillissementsrecht anno 2022. In de coronaperiode werden heel wat minder faillissementen uitgesproken. Nu de economische situatie zich begint te herstellen en de steunmaatregelen van de overheid wegvallen, worden er terug meer falingen verwacht. Aan de cijferberoeper werd een belangrijke rol toebedeeld in de faillissementprocedure. Vanuit zijn ervaring als curator bespreekt meester Van Aerschot wat de cijferberoeper kan doen voor klanten voor wie een faillissement dreigt en wat er dient te gebeuren om een herkwalificatie als feitelijk bestuurder van het bedrijf in faling te voorkomen.

Komen onder meer aan bod: het faillissement in cijfers, een historiek van de faillissementswetgeving, het verruimd toepassingsgebied van de insolventiewetgeving, de procedure inzake faling, het begrip onderneming, de collectieve schuldenregeling, de vrijwillige vereffening, de te treffen maatregelen vóór het faillissement, de taak van de ondernemingsbemiddelaar, de aangifte van staking van de betalingen, de gevolgen van faling, het kwijtschelden van restschulden en de aansprakelijkheden van de partijen die betrokken zijn bij het faillissement

Kortom, dit seminarie bespreekt wat u als cijferberoeper anno 2022 kan doen voor uw klanten voor wie het faillissement dreigt en wat uw rechten en plichten hierin zijn.

Inhoud van deze opleiding

1 Inleiding
2 Historiek faillissementwetgeving
3 Verruimd toepassingsgebied insolventiewetgeving
4 Aangifte van staking betaling
5 Kwijtschelding
6 Persoonlijke aansprakelijkheid
7 Vragen