Robin Messiaen Bestel

Het nieuwe goederenrecht: fiscale gevolgen

3 uur 119,00 € 101,15 € 15 jaar Teleseminar: 15% korting van 27 november t.e.m. 30 november
Robin Messiaen is sinds 1 september 2003 actief als fiscaal jurist en gedurende het grootste deel van zijn loopbaan als advocaat. Hij heeft zich toegelegd op het fiscaal recht en het vennootschapsrecht. Door de jaren heen is de focus vernauwd, met een verregaande specialisatie als gevolg, tot vastgoedfiscaliteit enerzijds en herstructureringen anderzijds. Terug naar overzicht

Deze opleiding wordt opgenomen begin juni 2020 en wordt kort erna beschikbaar gesteld. Bestellen is reeds mogelijk.

Op 30 januari keurde het Parlement een hervorming van het goederenrecht goed. Daarmee ondergaat het goederenrecht een grondige modernisering. De huidige regels dateren immers van 1804. Uiteraard heeft dit ook zijn gevolgen voor de fiscale planning. Meester Robin Messiaen volgt deze hervorming reeds van bij het prille begin en kan in dit seminarie dan ook in detail de fiscale gevolgen van het nieuwe goederenrecht toelichten. Na een inleiding in het nieuwe goederenrecht, worden de nieuwe regels voor vruchtgebruik-, erfpacht- en opstalconstructies uit de doeken gedaan en de gevolgen voor de fiscale planning toegelicht. Er wordt afgerond met enkele capita selecta.

Komen onder meer aan bod: de denaturatie van vruchtgebruik, erfpacht en opstal, het stapelen van rechten, de duur van de zakelijke rechten, de verlenging, hernieuwing, feitelijke voortzetting, afstand, fusie en splitsing, faillissement, de nieuwe regeling voor werken, de natrekkingsvergoeding, btw-optimalisatie bij natrekkingsvergoeding, de gesplitste oprichting, het accessoir opstalrecht, opstal en appartementsrecht, het einde van het opstalrecht, heterogene complexe onroerende goederen, de waardering en fiscale fouten daarbij.

Het nieuwe goederenrecht heeft een belangrijke impact op de fiscale planning. Dit seminarie is onmisbaar voor elke professionele boekhouder, accountant en revisor, die correct en toekomstgericht advies wil verstrekken aan zijn klanten.