Robin Messiaen Bestel

Vruchtgebruikconstructies: een stand van zaken

3 uur 119,00 €
Robin Messiaen is sinds 1 september 2003 actief als fiscaal jurist en gedurende het grootste deel van zijn loopbaan als advocaat. Hij heeft zich toegelegd op het fiscaal recht en het vennootschapsrecht. Door de jaren heen is de focus vernauwd, met een verregaande specialisatie als gevolg, tot vastgoedfiscaliteit enerzijds en herstructureringen anderzijds. Terug naar overzicht

Vanuit de juridische context van het vruchtgebruik als instrument van vastgoedplanning, overloopt meester Robin Messiaen hoe een vruchtgebruikdossier best kan worden opgebouwd: van een eerste waardering en analyse, de juiste toepassing van de waarderingsregels tot de akte. Tevens worden de fiscale aspecten toegelicht en komen enkele hete hangijzers aan bod.

Worden onder meer besproken: vruchtgebruik versus andere rechtsfiguren inzake onroerend goed, het nieuwe goederenrecht, denaturatie, economische en fiscale voordelen van een gesplitste aankoop, nadelen van vruchtgebruik, btw-verlies, comfort lease, de analyse van een vruchtgebruikdossier, het onderbouwen van de huurwaarde, de waarderingsmethoden, de methode van de rulingcommissie, deficitair vruchtgebruik, blote eigendom als zekerheidsstructuur, de belangenconflictregeling, het belang van de akte, herstellingswerken, renovatieprojecten, de eindvergoeding, de vervroegde beëindiging van het vruchtgebruik, de bezoldigingstheorie, directe belastingen bij een eenmalige vergoeding, directe belastingen bij gespreide vergoeding, BTW, registratierechten, waardering bij vervroegde beëindiging, herstellingswerken door verkeerde persoon, de gesplitste oprichting van een nieuwbouw en het risico op herkwalificatie in het licht van de nieuwe antimisbruikbepaling.

Kortom, deze opleiding is onmisbaar voor elke boekhouder, fiscalist, accountant of belastingsconsulent die zijn klant correct wil informeren over de mogelijkheden die het vruchtgebruik biedt als instrument van vastgoedplanning.

Inhoud van deze opleiding

1 Juridische context
2 De fiscale vastgoedpuzzel
3 Verloop van het VG-dossier: analyse
4 Verloop van het VG-dossier: waardering
5 Verloop van het VG-dossier: overige
6 Verloop van het VG-dossier: bezoldigingstheorie
7 Fiscale aspecten
8 Hete hangijzers