Serge Pattyn Bestel

Financiële analyse: de cashflow

3 uur 139,00 €
Serge Pattyn is partner bij Emerio, een financiële dienstengroep die focust op financiële diensten en transactiebegeleiding en daarbij een klankbord wil zijn voor de bedrijfsleiding bij het nemen van belangrijke operationele, financiële en strategische beslissingen. Hij was voorheen actief als hoofd van de research afdelingen van KBC Securities en Delta Lloyd Securities en later als algemeen directeur bij A.A&T Accountancy Groep. Zijn wiskundige en financiële achtergrond maakte hem zeer succesvol in deze materie. Serge Pattyn is gepassioneerd door het financieel beheer van bedrijven en is dan ook de gids bij uitstek in deze reeks opleidingen voor financiële analyse. Terug naar overzicht

Wist u dat afschrijvingen geen invloed hebben op de cashflow? Weet u waardoor de cashflow wel positief beïnvloed wordt? Weet u welke mutaties de balans moet ondergaan om tot een cash flow statement te komen? Wat gebeurt er met meerwaarden op de realistaie van vaste activa bij het opmaken van het cash flow statement? Weet u wat de kenmerken zijn van een goede financiële planning?

In deze vierde opleiding rond financiële analyse wordt de cashflow onder de loep genomen. Vooreerst wordt het begrip cashflow grondig toegelicht en wordt het belang van cashflow bij financiële analyse en financiële planning aangetoond. Vervolgens wordt het begrip uitgebreid naar het cash flow statement, het financieel plan en het financieel beleid op korte en op lange termijn.

Komen onder meer aan bod: de definitie, niet-kaskosten en niet-kasopbrengsten, misverstanden inzake cashflow, de relatie tussen cashflow en nettobedrijfskapitaal, de cashflow uit operaties, negatieve cashflow, de cashflow uit investeringen en de cashflow uit financieringen, bronnen en aanwendingen van vermogen, diverse stappen in de evolutie van cashflow naar cash flow statement, correcties inzake winstreservering en dividenduitkering, afschrijvingen, waardeverminderingen, voorzieningen en schulden, de cash flow statement, de berekening van de autofinancieringscapaciteit, de permanente middelen financiering, de dekking van aflossingsverplichtingen en de aflossingsperiode, het financieel plan, korte termijn kasplanning en lange termijn financiële planning.

Kortom, deze opleiding inzake cashflow is een onmisbaar instrument bij interne en externe financiële analyse van een onderneming.

Inhoud van deze opleiding

1 Het begrip
2 Cashflow uit operationele activiteiten
3 Cash flow statement: basisbegrippen
4 Cash flow statement: basisberekening
5 Correcties m.b.t. winstreservering en dividenduitkering
6 Correcties m.b.t. afschrijvingen
7 Correcties m.b.t. waardeverminderingen
8 Correcties m.b.t. voorzieningen
9 Cash flow statement en afgeleiden
10 Financiële planning