Serge Pattyn Bestel

Financiële analyse van de balans

3 uur 139,00 €
Serge Pattyn is partner bij Emerio, een financiële dienstengroep die focust op financiële diensten en transactiebegeleiding en daarbij een klankbord wil zijn voor de bedrijfsleiding bij het nemen van belangrijke operationele, financiële en strategische beslissingen. Hij was voorheen actief als hoofd van de research afdelingen van KBC Securities en Delta Lloyd Securities en later als algemeen directeur bij A.A&T Accountancy Groep. Zijn wiskundige en financiële achtergrond maakte hem zeer succesvol in deze materie. Serge Pattyn is gepassioneerd door het financieel beheer van bedrijven en is dan ook de gids bij uitstek in deze reeks opleidingen voor financiële analyse. Terug naar overzicht

Weet u met welke invalshoek banken naar de jaarrekening van uw klant kijken? Kent u het onderscheid tussen verticale en horizontale analyse? Weet u welke impact de waarderingsregels hebben op de solvabiliteit? Wist u dat de afsluitdatum van de balans een impact kan hebben op de solvabiliteit? Weet u welke factoren de vereiste solvabiliteit bepalen? Weet u wat net gearing is? Weet u wat een aanvaardbare schuldgraad is?

De financiële analyse van de jaarrekening stelt banken, aandeelhouders, klanten, concurrenten of leveranciers in staat een beeld te krijgen van de financiële gezondheid van een bedrijf. In deze opleiding wordt de analyse van de financiële structuur, de solvabiliteit en liquiditeit, grondig uitgewerkt. Na een overzicht van de verschillende analysetechnieken worden de begrippen solvabiliteit en liquiditeit geanalyseerd en in hun context geplaatst, zodat de interpretatie ervan op een correcte manier kan verlopen. Ook het gebruik van de informatie uit de toelichting wordt besproken.

Komen onder meer aan bod: de gebruikers van de jaarrekening, het doel en de conclusie van financiële analyse, horizontale of tijdsanalyse, verticale of structuuranalyse, ratio-analyse, kasstroom- of vermogensanalyse, het begrip solvabiliteit, de realisatiewaarde, de samenstelling van het eigen en vreemd vermogen, factoren die de solvabiliteit beïnvloeden, de bepaling van de vereiste solvabiliteit, de aanvaardbare schuldgraad, de begrippen liquiditeit en thesaurie, het netto-bedrijfskapitaal, de vereiste liquiditeit, de voorraadrotatie, de interpretatie bij niet-stabiele bedrijven en het aantal dagen klanten- en leverancierskrediet.

Kortom, met deze opleiding krijgt u een inzicht in welke informatie de balans u geeft om de financiële gezondheid van een bedrijf te kennen.

Inhoud van deze opleiding

1 Inleiding
2 Analysetechnieken
3 Solvabiliteit
4 Solvabiliteit (vervolg)
5 Analyse van het investeringsproject
6 Analyse van het investeringsproject (vervolg)
7 Liquiditeit en netto bedrijfskapitaal
8 Liquiditeit en netto bedrijfskapitaal (vervolg)
9 Liquiditeit van de voorraden
10 Liquiditeit van handelsvorderingen en -schulden
11 Interpretaties inzake liquiditeit