Serge Pattyn Bestel

Financiële analyse van de resultatenrekening

3 uur 139,00 €
Serge Pattyn is partner bij Emerio, een financiële dienstengroep die focust op financiële diensten en transactiebegeleiding en daarbij een klankbord wil zijn voor de bedrijfsleiding bij het nemen van belangrijke operationele, financiële en strategische beslissingen. Hij was voorheen actief als hoofd van de research afdelingen van KBC Securities en Delta Lloyd Securities en later als algemeen directeur bij A.A&T Accountancy Groep. Zijn wiskundige en financiële achtergrond maakte hem zeer succesvol in deze materie. Serge Pattyn is gepassioneerd door het financieel beheer van bedrijven en is dan ook de gids bij uitstek in deze reeks opleidingen voor financiële analyse. Terug naar overzicht

Kent u het verschil tussen netto- en brutowinstmarges? Weet u welke informatie verkoopmarges kunnen verschaffen? Weet u wat cashflow statements zijn? Weet u hoe u de aflossingscapaciteit berekent?

De financiële analyse van de resultatenrekening levert een beeld van de financiële gezondheid van een bedrijf. Vertrekkende van de horizontale en verticale analyse van de resultaten, worden de verschillende invalshoeken van de analyse van de resultatenrekening toegelicht. Operationele winstmarges, rentedekking, rentabiliteit en cashflow worden grondig uitgewerkt. Deze begrippen worden in hun context geplaatst om een correcte interpretatie mogelijk te maken.

Komen onder meer aan bod: tijds- en structuuranalyse van de resultaten, omloopsnelheid van de ingezette middelen, verkoopmarges, brutomarges, operationele winstmarges en andere gelijkaardige maatstaven, toegevoegde waarde, rentedekking, rentabiliteit van het eigen vermogen, rentabiliteit van het totaal actief, de definitie van cashflow, vrije cashflow, operationele cashflow of EBITDA, cashflow statements, autofinanciering en investeringen, aflossingscapaciteit, de operationele en financiële hefboom.

Kortom, met deze opleiding krijgt u een inzicht in welke informatie de resultatenrekening u geeft om de financiële gezondheid van een bedrijf te kennen.

Inhoud van deze opleiding

1 Inleiding
2 Verkoopmarge en toegevoegde waarde
3 Operationele cashflow
4 Operationele cashflow en bedrijfsresultaat
5 Operationele hefboomwerking
6 Cashflow
7 Cashflow uit jaarrekening
8 Soorten cashflow
9 Cashflowinterpretaties
10 Rentabiliteit
11 Financiële hefboomwerking
12 Financiële hefboomwerking (vervolg)