Serge Pattyn Bestel

Waardebepaling van een onderneming

4 uur 189,00 €
Serge Pattyn is partner bij Emerio, een financiële dienstengroep die focust op financiële diensten en transactiebegeleiding en daarbij een klankbord wil zijn voor de bedrijfsleiding bij het nemen van belangrijke operationele, financiële en strategische beslissingen. Hij was voorheen actief als hoofd van de research afdelingen van KBC Securities en Delta Lloyd Securities en later als algemeen directeur bij A.A&T Accountancy Groep. Zijn wiskundige en financiële achtergrond maakte hem zeer succesvol in deze materie. Serge Pattyn is gepassioneerd door het financieel beheer van bedrijven en is dan ook de gids bij uitstek in deze reeks opleidingen voor financiële analyse. Terug naar overzicht

Weet u wanneer de statische substantiële waarderingsmethode de enige juiste methode is om een onderneming te waarderen? Weet u wat het verschil tussen een statische en een dynamische waarderingsmethode inhoudt? Weet u wat een goede maatstaf is voor financiële modellering? Wat houden de begrippen WACC en BETA in en waar komen ze van pas? Hoe kan men de waarde van mutiples het best interpreteren? En wat is nu de meest fundamentele waarderingsmethode?

In deze opleiding geeft Serge Pattyn een overzicht van hoe de waarde van een onderneming kan bepaald worden en welke factoren een rol spelen in het kiezen van de meest passende waarderingsmethode. Deze methode kan verschillen naargelang de omstandigheden.
Vooreerst worden enkele mythes omtrent waardering uit de wereld geholpen. Daarna wordt de tijdswaarde van geld besproken. Vervolgens worden de diverse waarderingsmethoden één voor één overlopen en grondig besproken. Tot slot formuleert de spreker enkele belangrijke conclusies inzake waardering van een onderneming.

Komen onder meer aan bod: de tijdswaarde van geld, de prijs versus waarde, de omstandigheden waarin de waardering plaatsvindt, de EV-waarde versus ondernemingswaarde, de substantiële waarde, de sum-of-the-parts waardering, de dividend discount methode (DDM), de discounted cash flow methode (DCF), de economic value added (EVA) en de relatieve waarderingsmethoden of multiples.

Kortom, deze opleiding is onmisbaar voor iedere ondernemer, boekhouder, accountant, fiscalist, belastingsconsulent of revisor die correct de waarde van zijn bedrijf of dat van zijn klant wil bepalen.

Inhoud van deze opleiding

1 Mythes omtrent waardering
2 De tijdswaarde van geld
3 Waarderingsmethodes: algemeen
4 Statische waarderingsmethodes
5 Dividend Discount Methode (DDM)
6 Discounted Cash Flow Methode (DCF)
7 Discounted Cash Flow Methode (DCF) (vervolg)
8 Discounted Cash Flow Methode (DCF) (vervolg 2)
9 Economic Value Added (EVA)
10 Relatieve waarderingsmethodes
11 Relatieve waarderingsmethodes (vervolg)
12 conclusies