Sophie Lippens Bestel

De aansprakelijkheid van cijferberoepers in opmars

2 uur 99,00 €
Sophie Lippens is advocaat-vennoot bij Mythra fiscale advocaten. Zij staat particulieren, (internationale) bedrijven en VZW’s bij, voornamelijk inzake vennootschapsbelasting, personenbelasting, onroerende voorheffing en in het bijzonder in geschillen met de BBI. Zij begeleidt haar cliënten bij belastingcontroles, het oplossen van geschillen in directe en indirecte belastingen en waar nodig bepleit zij hun zaak voor de hoven en de rechtbanken.

Terug naar overzicht

Wist u dat de deontologische aansprakelijkheid een eigen autonomie heeft? Wat zijn de voorwaarden om als cijferberoeper contractueel aansprakelijk te kunnen worden gesteld? Wanneer verjaart een geviseerd feit? Weet u in hoeverre u nog fiscaal advies kan verstrekken aan uw klant zonder hier op een of andere manier aansprakelijk voor te worden gesteld? Weet u wat uw beroepsgeheim inhoudt bij fiscale controle van uw klant of van uzelf? En wat kan u doen om uw aansprakelijkheid (in al zijn vormen) zoveel als mogelijk te beperken?

Het cijferberoep is een beroep met aanzienlijk risico op aansprakelijkheid. Meerdere enquêtes geven aan dat de cijferberoeper zich zorgen maakt over zijn toenemende aansprakelijkheid, mede door de alsmaar wijzigende en complexer wordende wetgeving. Cijferberoepers worden door (ontevreden) klanten en door de overheid vaker aansprakelijk geacht voor onzorgvuldigheden, fouten of verkeerd advies. Dringend tijd dus, om de aansprakelijkheid van de cijferberoeper eens grondig uiteen te zetten.

Komen onder meer aan bod: de fusie van de beroepsverenigingen, de deontologische, de burgerrechtelijke (contractuele en buitencontractuele) en de strafrechtelijke aansprakelijkheid, de bewijslast, verjaring, specifieke en gewone beroepsmisdrijven, de discretieplicht, het beroepsgeheim en de schending ervan, de meldingsplicht aan het CFI en inzake WCO, de nieuwe EU-richtlijn 2018/822 betreffende de aanpak van agressieve fiscale planning en de bescherming van het cijferberoep tegen aansprakelijkheid.

Kortom: dit seminarie brengt u op de hoogte van uw aansprakelijkheid als cijferberoeper en helpt u met tips en tricks om deze diverse aansprakelijkheden in kaart te brengen, aan te pakken en in te perken.

Inhoud van deze opleiding

1 Vormen van aansprakelijkheid
2 Deontologische aansprakelijkheid
3 Burgerrechtelijke aansprakelijkheid
4 Strafrechtelijke aansprakelijkheid
5 Praktische gevallen van aansprakelijkheid
6 Praktische gevallen van aansprakelijkheid II
7 Agressieve fiscale planning
8 Bescherming cijferberoep tegen aansprakelijkheid