Stefaan Desrumaux Bestel

Landpacht

3 uur 119,00 €
Stefaan Desrumaux is advocaat en vennoot bij advocatenkantoor Odigo. Hij is gespecialiseerd in het aannemingsrecht, bouwrecht en onroerend goedrecht en tevens actief in het milieurecht en stedenbouw. Stefaan Desrumaux heeft een uitgebreide kennis opgebouwd op het vlak van huurrecht en heeft een bijzondere interesse en ervaring in het pachtrecht en het agrarisch recht. Hij is lid van de balie van Kortrijk en spreekt regelmatig op studiedagen over een breed scala aan huurrechtelijke kwesties en andere onderwerpen met betrekking tot vastgoed.

Terug naar overzicht

Weet u welke activiteiten onder bescherming van de landpacht vallen? Weet u waarin een cultuurcontract veschilt met landpacht? Kent u het belang van een schriftelijke (authentieke) landpachtovereenkomst? Weet u in welke situaties er een herkwalificatie als pacht dreigt voor een anderluidende overeenkomst? Weet u onder welke omstandigheden een pachtovereenkomst kan opgezegd worden? Hoeveel mag de pachtprijs bedragen?

In deze Teleseminar (3u) krijgt u van Stefaan Desrumaux een grondige bespreking van de Pachtwet. Deze wetgeving, ontstaan ter bescherming van de landbouwer, is zeer formalistisch en het begrip "pacht" is onderworpen aan uiterst strikte voorwaarden. Het is daarom ook belangrijk om inzake pacht de wetgeving erop na te slaan teneinde met kennis van zaken te kunnen handelen en zodoende onaangename verrassingen te vermijden.

Komen onder meer aan bod: het ontstaan van de Pachtwet, de situering en haar toepassingsgebied, de pachtovereenkomst, de duurtijd, de opzeg van de pachtovereenkomst, de pachtontbinding, de pachtprijs, onderpacht, pachtoverdracht, het overlijden van de pachter, het recht van voorkoop, de vergoeding einde pacht, fiscale gevolgen voor de verpachter en de gerechtelijke procedure.

Kortom, deze opleiding is een onmisbaar instrument voor iedereen die in aanraking komt met bezit, gebruik, verkoop en verhuur van landbouwgronden.

Inhoud van deze opleiding

1 De Pachtwet
2 De pachtovereenkomst
3 De pachtovereenkomst opzeggen I
4 De pachtovereenkomst opzeggen II
5 Specifieke bepalingen
6 Voorkooprecht
7 Einde pacht
8 Fiscaal/juridisch kader