Steven Vanden Berghe Bestel

Rulings: ook voor kmo's?

3 uur 139,00 €
Steven Vanden berghe, voormalig kabinetsmedewerker van minister Van Overtveldt en werkzaam op de rulingdienst sinds 2005, is voorzitter van de Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken. Terug naar overzicht

Wat zijn rulings? Wat is de doelstelling van de Rulingsdienst? Wist u dat 36% van de rulingaanvragen gebeurt door kmo's? Weet u wat de rulingaanvraag moet bevatten? Hoe veel kans maakt men op een gunstige beslissing? Weet u wat een aanvaardbare case en een aanvaardbaar bedrag is? Kan een beslissing van de DVB ook voor andere bedrijven iets betekenen?

In deze Teleseminar van 3 uren geeft Steven Vanden Berghe u een uiteenzetting over de werking van de Rulingdienst en verduidelijkt hij wat een belastingplichtige kmo van een ruling kan verwachten. Eerst wordt de werking van de Dienst Voorafgaande Beslissingen besproken. Vervolgens worden een aantal basistopics in fiscale zaken toegelicht waarvoor men bij de DVB terecht kan.

Komen onder meer aan bod: het begrip ruling, de werking van de dienst DVB, de bevoegdheid van de leden, de ontwerpaanvraag, genomen beslissingen inzake sociale voordelen, kosten eigen aan de werkgever, voordelen alle aard, kosten voor een MBA-opleiding, de kwalificatie van inkomsten, vruchtgebruik, beroepskosten, auteursrechten, interne meerwaarde (gevolgd door kapitaalvermindering) en herstructureringen (splitsing, partiële splitsing, fusie).

Dit seminarie is het ideale instrument voor u als boekhouder, accountant, fiscalist of belastingconsulent in de begeleiding van uw kmo-klanten tot het aanvragen van rulings die de belastingplichtige rechtszekerheid bezorgen in het kader van fiscale wetten.

Inhoud van deze opleiding

1 Werking DVB
2 Sociale Voordelen
3 Kosten eigen aan de werkgever
4 Voordeel alle aard personenwagen
5 Voordeel alle aard - andere
6 Kosten MBA
7 Kwalificatie van inkomsten
8 Vruchtgebruik
9 Beroepskosten
10 Auteursrechten
11 Interne meerwaarde
12 Herstructureringen