Vincent Cauwels, Florence Cordonnier Bestel

Handleiding voor sociale inspectie

3 uur 139,00 €
Vincent Cauwels is advocaat-vennoot bij Kwint, gespecialiseerd in arbeidsrecht en sociale zekerkheid. Binnen deze brede waaier van het sociaal recht heeft Vincent bijzondere interesse voor RSZ-betwistingen, problematieken van schijnzelfstandigheid, sociale inspecties, sociaal strafrecht en werken met buitenlandse onderaannemers. Hij is regelmatig spreker op seminaries en auteur van diverse juridische bijdragen.
Florence Cordonnier is advocaat bij Kwint Advocaten. Binnen de brede materie van het sociaal recht, heeft zij bijzondere interesse voor individueel arbeidsrecht, sociaal strafrecht, arbeidsongevallen en welzijn op het werk.
Terug naar overzicht

Weet u waarom het belangrijk is te weten in welke fase van het sociaal inspectiedossier men zich bevindt? Weet u welke inbreuken er in het Sociaal Strafwetboek zijn opgelijst en welke straffen hierop van toepassing zijn? Weet u wat uw mogelijke aansprakelijkheid is als adviseur inzake een sociaal fraudedossier en hoe u zich daartegen kan wapenen? Welke sociale inspectiediensten bestaan er en wat zijn hun bevoegdheden? Weet u welke items de aandacht trekken van de sociale inspectiedienst en hoe zij deze onderwerpen benaderen? Weet u of een uitspraak van de Rulingdienst ook sociaalrechtelijk zijn impact heeft?

In deze Teleseminar worden het sociaal fraudedossier en de werking van de sociale inspectie uitvoerig toegelicht door meester VIncent Cauwels en meester Florence Cordonnier van het advocatenkantoor Kwint.

Komen o.m. aan bod: de fases van een sociale fraudedossier, de grote principes van het Sociaal Strafwetboek inzake bestraffing van sociale fraude, het onderscheid tussen het strafrechtelijke en het burgerlijke verloop, de aansprakelijkheid van adviseurs, de verschillende sociale inspectiediensten en hun specifieke onderzoeksgebieden, de bevoegdheden van de sociale inspectie, de vervolgingsmogelijkheden voor het openbaar ministerie, de procedure inzake administratieve geldboeten, vaak voorkomende topics bij sociale inspecties (forfaitaire kostenvergoedingen, buitenlandse onderaannemers, schijnzelfstandigheid, verboden terbeschikkingstelling, etc.) en handige tips & tricks.

Kortom: deze handleiding is een niet te missen instrument voor iedereen die kan betrokken zijn bij een dossier van sociale fraude of een sociale inspectie. Hierbij denken we in de eerste plaats aan de werkgever of de HR-verantwoordelijke. Maar ook aan de avdiseurs van een onderneming: boekhouders, accountants, juristen, e.d.

Inhoud van deze opleiding

1 Het sociaal fraudedossier I
2 Het sociaal fraudedossier II
3 Het sociaal fraudedossier III
4 Topics I: voordelen van alle aard
5 Topics II: buitenlandse onderaannemers
6 Topics III: schijnzelfstandigheid
7 Topics IV: terbeschikkingstelling
8 Nuttige tips